Termékkategóriák

Általános Szerződési Feltételek


Jelen dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) az Awayuki Kft. (továbbiakban: Szolgáltató, vállalkozó) és a Szolgáltató által a www.gsmotthon.hu weboldalon (továbbiakban: weboldal, webáruház, webshop) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél, fogyasztó, felhasználó, megrendelő), együttesen: Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.gsmotthon.hu webáruházon keresztül történik. A webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) szabályozza.

Jelen dokumentum nem kerül iktatása, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magatartási kódexre nem utal, magyar nyelven íródik. A webshop működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az alább megadott elérhetőségeinken rendelkezésre állunk. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a weboldalon és letölthető PDF formátumban a www.gsmotthon.hu/aszf címről.

 

1. Szolgáltatói adatok


 

1.1. Szolgáltató adatai

Cégnév: Awayuki Kft.
Székhely: 2161 Csomád, Levente utca 14/a. (NEM POSTÁZÁSI CÍM! SEMMILYEN CSOMAGOT NEM VESZNEK ÁT EZEN A PONTON!)
Cégjegyzékszám: 13-09-200478
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 26772970-2-13
Bankszámlaszám: 11701004-25969333 OTP Bank

Statisztikai számjele: 26772970-4791-113-13
Képviselő: Torma Renáta
E-mail cím: info@gsmhome.hu

1065 Budapest Podmaniczky utca 14.

 

1.2. Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Telefon: 06-1-7002323
Web cím: www.mhosting.hu
E-mail: info@mhosting.hu

 

2. Általános rendelkezések


 

2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.2. A jelen ÁSZF 2019. július 02. napjától visszavonásig hatályos. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépésének napján a weboldalon közzéteszi és ezzel egyidejűleg a felhasználókat e-mailben értesíti.

2.3. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A módosított ÁSZF hatálybalépését követően a felhasználó az első bejelentkezésével kifejezetten elfogadja a módosított feltételeket és ettől fogva rá nézve kötelezően alkalmazandó. Amennyiben a felhasználó a módosított ÁSZF-el nem ért egyet, úgy a felhasználói fiók bármikor törölhető. A fiók törlésével a jelen szerződés megszűnik.

2.4. A www.gsmotthon.hu domain nevű webshop Magyarországon működik; karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért az Ügyfelek kifejezetten tudomásul veszik, hogy az Ügyfél és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Vitás kérdésekben az Ügyfél és a Szolgáltató aláveti magát a Budai Központi Kerületi Bíróság, törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

2.5. A weboldalon látható adatokról elképzelhető, hogy nem érvényesek más országokban. Elképzelhető, hogy egyes helyeken tiltják a felhasználásukat, illetve az elolvasásukat. A Szolgáltató nem vállal a felelősséget azokért az esetekért, amikor valaki olyan helyről éri el az oldalakat, és úgy használja fel a talált információkat, ahol és ahogyan azt a helyi törvények tiltják.

2.6. A megrendelés visszaigazolásával létrejött szerződés nyelve magyar, a magyar nyelv nem tudásából eredő félreértésekért, károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

3. Megvásárolható termékek, termékkategóriák


 

3.1. A megvásárolható termékek a bal oldali függőleges menüben találhatóak tematikus elrendezésben.

3.2. A megjelenített termék weboldalon on-line rendelhetők. A rendelés leadását követően a megadott szállítási címre házhoz szállítással vehetők át.

3.3. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak bruttó árak, tartalmazzák a törvényben előírt 27 % áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

3.4. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!

3.5. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők beszállító általi, vagy rajta kívül álló egyéb okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

3.6. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármely terméke árát, műszaki paraméterét külön figyelmeztetés nélkül a weboldalon megváltoztassa, vagy bármely termék forgalmazását megszüntesse.

 

4. Rendelés menete


 

4.1. Az elektronikus megrendelés tartalmazza a megrendelt termékek körét, számát és vételárát, a járulékos költségeket, valamint a termékek átvételének és a fizetés módjának a megrendelőlapon meghatározott lehetőségek közüli kiválasztását. A megrendelés menetét a következő bekezdés ismerteti.

4.2. A rendelés egyes mozzanatai:

4.2.1. Megrendelő a meghirdetett termékeket tartalmazó internetes felületen keresztül rendeli meg az általa kiválasztott terméket. A termékek lényeges tulajdonságait, valamint a termékek adóval megnövelt vételárát a hirdetési felület tartalmazza.

4.2.2. Megrendelő a terméket a „Megrendelem Tovább" feliratra kattintással választja ki, majd a Kosár felirat használatával a kiválasztott terméket a vásárlói kosarába helyezi.

4.2.3. A kosárba helyezést követően Megrendelő a „Tovább nézelődöm" felirattal elhalaszthatja, vagy az „Elmegyek a kosárhoz" felirat használatával folytathatja a vásárlást.

4.2.4. Amennyiben Megrendelő nem kíván több terméket a kosárba helyezni, és az „Elmegyek a kosárhoz" feliratot választja, úgy Megrendelő áttekintheti megrendelése adatait, így a megrendelt termékek körét, számát és vételárát, a járulékos költségeket, továbbá kiválasztja a fizetési módot, valamint a termék átvételének módját a felajánlott lehetőségek közül. Megrendelő ezen a felületen adja meg a kapcsolatfelvételhez, illetve a szállításhoz nélkülözhetetlen adatokat is, majd a „Megrendelem" feliratra kattintással véglegesíti megrendelését. Megrendelő az esetleges adatbeviteli hibákat a „Megrendelem" felirat használatát megelőzően azonosíthatja és javíthatja.

4.2.5. E-mail-ben kapott visszaigazolás ellenőrzése, probléma esetén haladéktalan kapcsolatfelvétel a megadott elérhetőségeken (e-mailben folyamatosan, vagy telefonon munkaidőben).

4.2.6. Hibásan leadott, téves rendelések, a rendeléstől eltérő kiszállítás esetén haladéktalanul jelezze telefonon vagy e-mailben a megadott elérhetőségeken

4.3. Felhívjuk a megrendelők figyelmét, hogy ügyeljenek az adatok pontos megadására és a rendelés elküldése előtt mindenképp ellenőrizzék azokat. Téves, hiányos adatok meghiúsíthatják a rendelés teljesítését és a kapcsolatfelvételt. Visszaigazoló e-mail kézbesítésének hiányát okozhatja tévesen megadott e-mail cím vagy technikai hiba, pl. a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége is. Az e-mailben történő visszaigazolásnak legkésőbb 48 órán belül meg kell történni. Amennyiben ez nem történik meg, haladéktalanul vegye fel a Szolgáltatóval a kapcsolatot.

4.4. A megrendelés leadásához az alábbi adatokra van szükség:

4.4.1. Név

4.4.2. e-mail cím

4.4.3. telefonszám,

4.4.4. szállítási cím (irányítószám, megye, város, utca, házszám, emelet/ajtó)

4.4.5. számlázási cím (irányítószám, megye, város, utca, házszám, emelet/ajtó)

4.5. A megrendelés elküldéséhez minden esetben szükség van a jelen Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadására.

4.6. Az Ügyfél a Weboldalon történő megrendelés elküldésével kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

4.7. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A rendeléshez szükséges adatok megváltoztatására a megrendelés elküldését megelőzően van lehetőség. Amennyiben a megrendelés leadását követően derül ki, hogy az Ügyfél tévesen adott meg egy adatot, akkor haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval. A Szolgáltatót a megrendeléshez szükséges adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

5. A megrendelések kezelése


 

  1. A megrendelések leadására folyamatosan van lehetőség a weboldalon, a rendelés visszaigazolására a rendszer a rendelést követően azonnal egy automatikus visszaigazoló e-mailt küld a megadott e-mail címre, és ezt követően legkésőbb 48 órán belül egy végleges rendelés visszaigazolást is küldünk, egy újabb e-mail formájában. Megrendelést visszaigazoló e-mail hiányában a rendelés fogadása nem történt meg

    1. A www.gsmotthon.hu webáruházon keresztül történt elektronikus rendelésleadás második visszaigazolásakor a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre az Awayuki Kft. Szolgáltató és a rendelést leadó megrendelő (felhasználó) között

 

6. Szállítási feltételek


 

6.1. Budapestre történő kiszállítás

6.1.1. Munkanapokon Futárszolgálattal történik a kiszállítás, melynek ára bruttó 990 Ft.

6.1.2. A megrendelt termékeket, a rendelés leadását követően csomagtól függően 2-6 munkanapon belül szállítjuk futárszolgálattal.

6.1.3. A rendeléseket beérkezési sorrendben, feldolgozási képességtől függően teljesítjük. Sikeres rendelés esetén a rendszer a regisztrált e-mail címre egy automata visszaigazoló e-mail érkezik, majd a rendszerünkben történő feldolgozása után e-mailes visszajelzésre kerül sor egy újabb e-mail formájában, legkésőbb 48 órán belül.

6.2. Vidékre történő kiszállítás

6.2.1. Munkanapokon Futárszolgálattal történik a kiszállítás Vidékre, melynek ára bruttó 2500 Ft.

6.2.2. A megrendelt termékeket, a rendelés leadását követően csomagtól függően 2-6 munkanapon belül szállítjuk futárszolgálattal.

6.2.3. A szállítás díja tartalmazza a csomagolás illetve a második kiszállás (következő munkanap) költségét is, amennyiben az első kézbesítési próbálkozás sikertelen volt.

6.2.4. A kiszállítás kizárólag munkanapokon, 8:00-17:00 óráig bármely időszakban történhet, így célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol az átvevő személy egész nap elérhető. Telefonszám megadása is szükséges, amin a futár elérheti!

6.2.5. Amennyiben a rendelés pénteken 14:00 óra után kerül leadásra, úgy a kiszállítás – hétfői csomagfelvétel miatt – leghamarabb a következő hét keddi napján teljesülhet.

6.2.6. A rendeléseket beérkezési sorrendben, feldolgozási képességtől függően teljesítjük.

6.2.7. Sikeres rendelés esetén a rendszer a regisztrált e-mail címre egy automata visszaigazoló e-mail érkezik, majd a rendszerünkben történő feldolgozása után e-mailes visszajelzésre kerül sor egy újabb e-mail formájában, legkésőbb 48 órán belül.

 

7. A megrendelt termékek átvételi lehetősége


 

7.1. Házhozszállítás futárcéggel a megadott szállítási címre, a csomag értékétől függetlenül szállítási díjért (Budapesten belül bruttó 990 Ft szállítási díjért, vidékre történő szállítás esetén bruttó 2.500 Ft a szállítási díj.) A számlát a csomag tartalmazza. A házhozszállítást Magyarország egész területén a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. végzi.

 

8. Fizetési módok


 

8.1. Utánvétel, fizetés készpénzzel. utánvét esetén az áru vételárát átvételkor készpénzben a futárnak kell kifizetni. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a visszaigazolás alapján minden költséget tartalmaz.

8.2. Banki átutalás (fizetés előre utalással): Az Awayuki Kft. számlaszámára (11701004-25969333 OTP Bank) történő utalással. Előre utalás esetén a csomagot az összeg beérkezését követően tudjuk küldeni.

 

9. Számlázás


 

9.1. Az oldalon található készülékek új készülékek, melyek árai tartalmazzák a 27%-os ÁFA-t.

9.2. Felhívjuk kedves céges Megrendelőink figyelmét, számlaigény esetén az adószám mező kitöltése kötelező. Ezt az adatot 2013.01.01-jétől kötelező a számlán feltüntetni. Számlát csak adószám megadásával tudunk kiállítani. Tájékoztatjuk továbbá a céges megrendelőket, hogy a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt elállási jog nem illeti meg.

9.3. Az esetleges készlethiányért, várokozási időért vagy az ebből eredő kellemetlenségek miatt szíves elnézésüket és megértésüket kérjük.

 

10. Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatban


 

10.1. Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak, illetve a Szolgáltatónak! Át nem vett és visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!

10.2. Webáruházunk megrendeléseit a GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft. teljesíti. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. Kérjük, hogy a rendeléskor olyan szállítási címet adjon meg, ahol ebben az időintervallumban elérhető. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett, visszaküldött csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük!

Egyéb fontos tudnivalók:

10.2.1. A Vásárló házhozszállítást Magyarország teljes területén belül, bármilyen érvényes szállítási címre igényelhet. A hibásan, hiányosan vagy a szállítási címéként megjelölt ingatlannak, címnek felhatalmazás nélkül történő megadása esetén a Webáruházat semmilyen felelősség, következmény nem terheli, sem a Vásárló, sem harmadik személy irányába, minden ilyen irányú igény, következmény és felelősség kizárólagosan a Vásárlót terheli. Kérjük, lehetőség szerint olyan szállítási cím kerüljön megadásra, ahol nagy valószínűséggel a Vásárló vagy meghatalmazottja tartózkodni fog a szállítás várható időpontjában. A szállítási és számlázási cím eltérő is lehet. A megrendelés teljes ellenértékét a Szállítónál az áru átvételekor kizárólag egy összegben készpénzben teljesítheti. A vásárló a megrendelés összes tételét egyben veheti át, vagy a jogszabályi feltételek fennállása esetén a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

10.2.2. Átvételkor a megrendelés összegének kifizetése után a Vásárló felelőssége a csomagban szereplő tételek és a termék állapotának futár jelenlétében való ellenőrzése. A megrendelt csomagok kiadása a címzett vagy más olyan személyek aláírása ellenében történik, akiről a körülmények szerint feltételezhető, hogy jogosultak a csomagok átvételére. Ide sorolandók a címzett helyiségeiben jelen lévő személyek és a meghatalmazással rendelkezők. Amennyiben a Vásárló a terméket nem személyesen venné át, úgy gondoskodnia kell arról, hogy vagy előzetesen megjelölt meghatalmazottja, vagy az általa megjelölt, átvételre jogosult vegye át a terméket.

10.2.3. A csomag átvételét követően a felmerülő hiányosságokról a Vásárló kérése esetén a futár (Szállító) jegyzőkönyvet állít ki, majd felveszi a Webáruházzal a kapcsolatot. Utólagos reklamációt a hiányzó tételekre vonatkozóan a Webáruháznak nem áll módjában elfogadni.

10.2.4. A vételár a kiválasztott termék alatt feltüntetett ár, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is.

10.2.5. A kiszállított árucikk a Szolgáltató tulajdonában marad, amíg a kifizetés teljes egészében meg nem történik.

10.2.6. Tájékoztatjuk, hogy webáruházunkban nincs minimum rendelési összeg.

10.2.7. Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy a csomag állapotát minden esetben a futár jelenlétében ellenőrizzék (különösen fontos, ha sérülés található a csomagoláson vagy a dobozon). Amennyiben bármilyen sérülést tapasztalnak a terméken azt a futárnak jelezzék, aki erről jegyzőkönyvet vesz fel. Kizárólag e jegyzőkönyv birotkában lehetséges bármilyen kártérítési igényt benyújtani a futárszolgálat felé. Amennyiben a csomag felbontása a futár távozása után történik, nem kerül rögzítésre jegyzőkönyv a termék sérüléséről, a továbbiakban kártérítési igénnyel sem lehetséges élni.

 

11. Elállás Joga


 

11.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

11.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

11.3. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.. A termék visszaküldésének költségét az Ügyfélnek kell viselnie, Szolgáltató nem vállalja e költség viselését.

11.4. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

11.5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

11.6. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

11.7. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

11.7.1. A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

11.7.2. Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

11.7.3. Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

11.7.4. Oyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

11.7.5. Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

11.7.6. Olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

11.7.7. Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

11.7.8. Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

11.7.9. Hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

11.7.10. Nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

11.7.11. Lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

11.7.12. A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

11.8. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

11.9. A visszatérítés során cégünk kizárólag banki utalással téríti vissza a  termék vételárát; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

11.10. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

11.11. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

11.12. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

11.13. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

11.14. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

11.15. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

11.16. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

11.17. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.

11.18. Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli!

11.19. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

11.20. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

11.21. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

11.22. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

11.23. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

11.24. Elállási jog gyakorlásának a menete:

11.24.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

11.24.2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.

11.24.3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

11.24.4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

11.24.5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

 

12. Jótállás, Szavatosság


 

Hibás teljesítés


A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.


Kellékszavatosság


12.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

12.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

12.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

12.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

12.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


Termékszavatosság


12.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

12.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

12.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

12.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

12.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

12.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


Jótállás


12.12. Milyen esetben élhet fogyasztó a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül.

12.13. Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

12.14. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

12.15. Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

12.16. Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

12.17. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

12.18. Egyéb információk:

12.18.1. Oldalunkon többféle csomag közül választhat minden új készülék mellé!

12.18.2. 1 év garancia EU: Teljes csomag, bontatlan új Európai piacra gyártott készülék: Minden gyári tartozékkal és magyar nyelvű menüvel. 1 év teljeskörű forgalmazói garanciával. Az ár 27%-os áfát tartalmazza. Szállítás 1-5 munkanap.

12.18.3. 1 év garancia AS: Teljes csomag, bontatlan új Ázsiai piacra gyártott készülék: Minden gyári tartozékkal és ázsiai töltővel + EU átalakítóval. 1 év teljeskörű forgalmazói garanciával. Az ár 27%-os áfát tartalmazza. Szállítás 1-3 munkanap.

12.18.4. 2 év garancia EU: Teljes csomag, bontatlan új Európai piacra gyártott készülék: Minden gyári tartozékkal és magyar nyelvű menüvel. 2 év teljeskörű forgalmazói garanciával. Az ár 27%-os áfát tartalmazza. Szállítás 1-5 munkanap.

12.18.5. 2 év garancia AS: Teljes csomag, bontatlan új Ázsiai piacra gyártott készülék: Minden gyári tartozékkal és ázsiai töltővel + EU átalakítóval. 2 év teljeskörű forgalmazói garanciával. Az ár 27%-os áfát tartalmazza. Szállítás 1-3 munkanap.

12.18.6. Gyári garancia: Teljes csomag, bontatlan új Magyarországi piacra gyártott készülék: Minden gyári tartozékkal és magyar nyelvű menüvel. Gyártói garanciával. Az ár 27%-os áfát tartalmazza. Szállítás 1-5 munkanap.

12.18.7. A garanciális ügyintézés a termék meghibásodása esetén kétféleképpen történhet: A gyártó szervizhálózatán keresztül vagy a www.gsmotthon.hu szervizpontján: (2161 Csomád, Levente u. 14/a.) Nyitva tartás: Munkanapokon 15-19 h-ig. Szombat: ZÁRVA.

12.18.8. Amennyiben a termékhez Önálló garanciajegy nem tartozott és a számla alsó hasábjában szerepel a garanciális feltétel abban az esetben a cégünk vállalja a garanciát a készülékekre!

12.18.9. Felhívjuk Kedves Ügyfeleink figyelmét, hogy a javítások állapotáról telefonon vagy a szerviz@gsmhome.hu e-mail címen érdeklődhet!

 

13. A Szavatossági igény esetén történő eljárás13.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

13.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

13.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

13.4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

13.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

13.6. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

13.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

13.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

14. Vegyes rendelkezések


 

14.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

14.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

14.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

14.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

15. Panaszkezelés rendje


 

15.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

15.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

15.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

15.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

15.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

15.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Név: Dr. Óvári László
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

15.7. A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

15.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

15.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

15.10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

16. Adatvédelem


 

16.1. Webáruházunk adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: www.gsmotthon.hu/adatvédelem

 

17. Szerzői jogok


 

17.1. Azzal, hogy az Ügyfél belép a www.gsmotthon.hu valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, vagy megrendelője a webáruháznak és a honlapnak.

17.2. Az áruházban található tartalom az Awayuki Kft. szellemi tulajdona.

17.3. Szolgáltató fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Az oldalhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

17.4. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos az oldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. Az oldal tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az oldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

17.5. A www.gsmotthon.hu oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.

17.6. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

17.7. Az itt közölt képeket vagy a termékek gyártói biztosították a www.gsmotthon.hu számára vagy szabadon felhasználható forrásból származnak. A Szolgáltató pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

17.8. A honlapon megjelenő felhasználói megnyilvánulások (pl. kommentek, vélemények, publikációk, fórum) nem tükrözik a Szolgáltató gondolatait és véleményét.

17.9. A kommentek, vélemények, publikációk, fórum szövegek szerzői a jelen ÁSZF elfogadásával, illetve a regisztrációval tudomásul veszik azt, hogy az oldal használatával az ott kifejtett gondolataik azonnal közkinccsé válnak, így nem támaszthatnak szerzői jogi igényeket az általuk írt szövegek felhasználásával kapcsolatosan.

 

18. Vonatkozó jogszabályok


 

18.1. Magyarország Alaptörvénye

18.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

18.3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKertv.)

18.4. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)

18.5. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Kknyt.)

18.6. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)

18.7. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet

18.8. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

 

19. Letölthető dokumentumok


 

19.1. Awayuki Kft. Általános Szerződési feltételek

19.2. Awayuki Kft. Adatvédelmi tájékozató

19.3. Awayuki Kft. Adatvédelmi incidens

19.4. Awayuki Kft. Elállási jog nyilatkozat

19.5. Awayuki Kft. Panaszfelvételi jegyzőkönyv